Atelier Mariëtte Adriaanssen: ontwerpen om te beleven

Of het nu gaat om een woning, een nieuw kantoor of een invulling voor een school; wij vinden het belangrijk om de wensen van de toekomstige gebruiker helder in beeld te krijgen. Wat maakt dat de gebruiker zich prettig zal voelen in het toekomstige gebouw? Hoe kan de gebruiker zich het beste identificeren met het gebouw? Wat staat hem of haar voor ogen met de nieuwe behuizing? Daarvoor onderzoeken we uitgebreid de kwaliteiten van de locatie en de opgave. Waarin is deze opgave uniek? Welke vragen van de opdrachtgever dienen te worden opgelost voordat we kunnen spreken van een geslaagd ontwerp. Voor elke nieuwe opgave is het heerlijk om in deze materie te duiken. Soms bewandelen we daarvoor nieuwe paden. Zoals een dag met de politie meedraaien bij de start van een politiebureau. We willen weten wat er leeft op de werkvloer.

Voor het maken van een goed ontwerp bestaat geen methode, geen vastomlijnd recept. Wel hebben we enkele ingrediënten die we belangrijk vinden:

 

1 een goed ontwerp is bruikbaar.

Wij stellen de gebruiker centraal. Het gebouw dient een logische vertaling te zijn van de wensen van de opdrachtgever. De routing door het gebouw moet het programma ondersteunen en verhelderen. We gaan zorgvuldig om met het beschikbare oppervlak of volume. Een plattegrond is bij voorkeur flexibel in het gebruik.

 

2 een goed ontwerp is duurzaam.

Duurzaamheid beslaat vele facetten. Wij zoeken naar plattegronden met veel gebruiksflexibiliteit. Bij het realiseren van een effectief huisvestingsconcept houd je vloeroppervlak over. Daarmee scheppen we mogelijkheden voor nieuwe gebruikers met andere wensen. Het gebouw blijft zo ook in de toekomst bruikbaar. Wij zien duurzaamheid in een bewuste materiaalkeuze en bijbehorende detaillering. In de verbouwingsprojecten die we doen hergebruiken we waar mogelijk materialen. Uiteraard betekent duurzaamheid ook het zorgen voor een gezond binnenklimaat en het toepassen van uitgekiende energieconcepten.

 

3 een goed ontwerp is esthetisch.

Architectuur gaat over schoonheid en emotie; gebouwen die een gevoel oproepen, een indruk achterlaten. Wij willen gebouwen creëren met een gelaagdheid waardoor je niet snel uitgekeken raakt. De compositie van de gevel, de textuur van de gekozen materialen en het reliëf van het gevelvlak of volume, dit zijn allemaal facetten die de uitstraling van een mee gebouw bepalen. Een gebouw moet een tijdloosheid bezitten. We maken eigentijdse ontwerpen, afhankelijk van de context en opgave, met soms een knipoog naar de geschiedenis.

 

4 een goed ontwerp is ruimtelijk.

Veel aandacht besteden we aan de plattegronden en doorsneden. Het maken van een goede routing met vloeiende ruimte, interessante doorzichten en bewegingsvrijheid. Een plattegrond moet meer inhouden dan het verbeelden van het relatieschema. Het bewust gebruik van (dag)licht is hierbij tevens een belangrijk onderdeel. Uiteraard zijn de dimensies van de afzonderlijke ruimten mede bepalend voor het gevoel wat men er krijgt. Lage ruimten voelen eerder intens dan hoge ruimten. Een afwisseling levert een interessant spel op.

 

5 een goed ontwerp is innovatief.

We willen vernieuwend zijn met onze oplossingen. Onze ontwerpen zijn een evenwicht tussen beproefde concepten en een nieuwe kijk op onderdelen. Innovaties kun je vinden in programmatische, architectonische of technische zaken. Het net anders vertalen van bepaalde relaties in het programma van eisen, of het vernieuwend toepassen van een bekend materiaal. Om te kunnen innoveren dien je samen te werken. Samen weet je meer en daardoor kun je meer bereiken. We hechten grote waarde aan een goede samenwerking, zowel in- als extern. Daarom opteren we voor een open samenwerking, samen maken we ons sterk voor de opgave.

 

6 een goed ontwerp klopt tot in het detail.

Bouwen vraagt om een combinatie van kennis en creativiteit. Om een concept tot in het detail te kunnen voortzetten dien je vakmanschap te bezitten. Je dient oog te hebben van de problematiek op de bouwplaats. Hoe wordt iets werkelijk gemaakt, in welke volgorde en hoe wordt het onderhouden. Daarom zijn we ook regelmatig te vinden op de bouwplaats.

 

7 een goed ontwerp is verrassend.

Het is voor ons een uitdaging om met een verrassende oplossing te komen voor de opgave die we van de opdrachtgever aangereikt hebben gekregen. Elk project is een unicum en krijgt van ons de aandacht die het nodig heeft.

 

Atelier

Bij Atelier Mariette Adriaanssen heeft de opdrachtgever over het gehele traject met dezelfde persoon of personen van doen. Normaliter doen we al het ontwerp- en tekenwerk in het atelier. We hebben er voor gekozen niet alle taken, die bij het moderne bouwproces horen, binnenshuis uit te voeren. Door onze jarenlange ervaring hebben we vaste relaties opgebouwd met uiteenlopende adviseurs om zodoende het gehele spectrum te kunnen beslaan. Waar nodig halen wij deze adviseurs bij onze werkzaamheden zodat we de benodigde specialistische kennis in huis halen.

We beheersen zowel het proces van ontwerpen als het bouwen. We weten ook hoe we met geld en tijd om moeten gaan. In de meeste projecten werken we met een bescheiden budget. Jarenlange ervaring binnen de (sociale) woningbouw heeft ons kostenbewust gemaakt. Dit doen we in een nauwgezette planning.

Als bureau hebben we brede ervaring in een veelheid van richtingen zoals woningen, kantoren, onderwijs als ook in de zorg. Zowel bij nieuwbouw als in de verbouw. Kleine, unieke projecten en ook grote, seriematige woningbouw projecten. Wat de projecten verbind is onze niet aflatende inzet en expertise om de wensen en vragen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Wij willen, via onze ontwerpen, uw dromen realiseren!

 

CV Mariëtte Adriaanssen (1967 Breda)

1985-91 Technische Universiteit Eindhoven

1991 nominatie voor de Archiprix

1991 3e prijs Staalprijs voor studentenwerk

1991-92 Architectenbureau Rudy Uytenhaak

1992-93 Architectenbureau Mariette Adriaanssen

1993-08 Janson Adriaanssen Architecten

2006-heden docent Academie van Bouwkunst, Amsterdam

2008-heden Atelier Mariëtte Adriaanssen

 

Werkplaats

Atelier Mariëtte Adriaanssen is gehuisvest in een modern, industrieel bedrijfsverzamelgebouw voor de ambachtelijke en creatieve sector. Dit heeft als voordeel dat we onder een dak zitten met constructeurs, aannemers en maquettebouwers maar ook beeldend kunstenaars en fotografen. Het gebouw is begin 2009 opgeleverd en ligt midden in industriegebied Cruquius in Amsterdam, een gebied volop in ontwikkeling. We hebben hier een lichte ruimte op de derde verdieping met een interieurontwerp van eigen hand. De industriële uitstraling van het gebouw hebben we doorgezet in het interieur. Het is een inspirerende omgeving, waar we met veel plezier werken aan een reeks van projecten.

 

Bekijk ook een interview met Mariette Adriaanssen

gedaan in mei '09 door middelbare scholieren voor het project Women at work. http://www.youtube.com/watch?v=00k-H4ZO8fI