Zorgwonen in stadsdeel Westerpark

22 levensloopbestendige appartementen en 4 groepswoningen voor dementerenden